Voor wie

Paardencoaching geeft je inzicht in hoe je in het leven staat: je ziet wat jouw gedrag met jezelf en met de mensen om je heen doet. Paardencoaching kun je alleen doen of met een groep. Ook voor kinderen is coaching met inzet van paarden een mooie manier om inzicht te geven. Kom eens kijken op een van de open dagen.

Individueel

Je snapt niet waarom je steeds moe bent. Hoe komt het toch dat je in bepaalde situaties zo gespannen wordt? Heb je het gevoel dat je geen controle over je leven of je werk hebt? Of het lukt je niet om goed contact te maken met je partner, familie, collega’s of vrienden?

 

Stuk voor stuk zaken waar je veel last van kan hebben. Als je met paardencoaching aan de slag wilt, maken we eerst een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. We bespreken wat je bezighoudt en hoe we daar met inzet van paarden grip op kunnen krijgen.

 

Tijdens de coaching voer je eenvoudige opdrachten met een paard uit: bijvoorbeeld simpelweg bij het paard staan of een rondje met het paard lopen. Ik observeer wat er gebeurt en houd natuurlijk ook de veiligheid in de gaten. Na iedere opdracht bespreken we je ervaringen en de reactie van het paard. Zo werken we stap voor stap toe naar een manier van doen die bij je past en die het leven makkelijker voor je maakt.

individueel

Groep

Als je in een team werkt, gebeurt er van alles: jij reageert op je collega’s en je collega’s reageren op jou. Ongemerkt neemt ieder een rol aan die door de anderen gestimuleerd wordt. De een neemt de leiding, een ander houdt de sfeer goed en weer een ander zorgt ervoor dat het werk op tijd af is. Als iedereen in zijn kracht staat, kan dat een winning team opleveren. Maar soms ontstaan er spanningen die het teamwerk in de weg staan of vallen mensen buiten de boot.

 

Wil je als groep de samenwerking verbeteren? Met paardencoaching ervaar je hoe jullie op elkaar reageren, wat de kracht van ieder afzonderlijk is en hoe je daar samen gebruik van kan maken.

 

We beginnen met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Daarin bespreken we wat de groep wil bereiken en hoe we daar met inzet van paarden grip op kunnen krijgen. Tijdens de coaching voert de groep samen of in subgroepjes opdrachten uit: bijvoorbeeld samen het paard een rondje laten lopen. Ik observeer wat er gebeurt en houd natuurlijk ook de veiligheid in de gaten. Na iedere opdracht bespreken we de ervaringen van de groep en de reactie van het paard. Samen bedenken we wat de groep in de rolverdeling kan veranderen en bekijken dan wat er gebeurt in een nieuwe activiteit met het paard. Zo werken we stap voor stap toe naar een manier van doen die past bij de groep als geheel en ieder afzonderlijk.

groep

Kinderen

Is een kind heel druk of juist heel teruggetrokken? Vindt een kind het moeilijk om met andere kinderen te spelen? Is er een groot verdriet in het leven van het kind of heeft het een andere traumatische ervaring gehad?

 

Het is lastig om met een kind over dit soort dingen te spreken. Veel kinderen vinden het gemakkelijker om tegen een dier over hun gevoelens te praten. Met paardencoaching mag een kind bijvoorbeeld een paard aaien of borstelen of er gewoon bij staan. Het contact met het paard geeft een veilig gevoel. Dan komt het verhaal vaak vanzelf.

 

Als je vermoedt dat een kind baat kan hebben bij paardencoaching, beginnen we met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Daarin bespreken we wat je voor het kind wil bereiken en hoe we daar met inzet van paarden grip op kunnen krijgen. Ook bespreken we of de ouder of verzorger bij de coaching aanwezig is en wat zijn of haar rol is. Tijdens de coaching laat ik het kind eenvoudige en veilige opdrachtjes met het paard uitvoeren. Ik observeer, luister, stimuleer en stel soms een vraag. Zo ontdekt het kind stap voor stap hoe het gemakkelijker kan leven.

kinderen

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) jeugdwet

Individuele begeleidingstrajecten kunnen worden ondersteund met een vergoeding vanuit WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de Jeugdwet . Hiervoor is PaardenKracht naar EigenKracht aangesloten bij de CKZ.

Hoe een traject er precies uitziet, is afhankelijk van uw zorgvraag. Deze staat altijd centraal. De zorg vindt plaats binnen de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de Jeugdwet.

Afwijkende voorkeuren of speciale wensen?